BOUWKUNDIG TEKENWERK

Naast het maken van ontwerptekeningen, kan HBT voor u nog meer bouwkundig tekenwerk verrichten. Bestektekeningen, detailtekeningen, bouwbesluit tekeningen (zie bouwbesluittoetsing) en werktekeningen zijn hier de voornaamste voorbeelden van.

Bestektekening zijn benodigd voor het aanvragen van een omgevings-(bouw)vergunning, maar zijn ook belangrijk voor de uitvoerende partij tijdens de bouwperiode. Bestektekeningen zijn uitgewerkte overzichten van zowel het constructieve gedeelte van het bouwplan, als bijvoorbeeld de riolering, ventilatie e.d. Bestektekeningen zijn de op tekening uitgewerkte constructies, welke herleid zijn uit de constructieberekeningen.

 

Naast bestektekening zijn voor de vergunningsaanvraag, maar ook zeker voor de uitvoering, detailleringen nodig van de diverse bouwkundige knooppunten in het bouwplan. Detailleringen worden gemaakt om er voor te zorgen dat er bijvoorbeeld geen koudebruggen  ontstaan en dat vocht het bouwplan niet kan betrekken. Tevens wordt duidelijk gemaakt welke materialen er benodigd zijn, zowel constructief, bouwfysisch als esthetisch. Maatvoering is hierbij ook een belangrijk gegeven. Uit detailleringen kan men de maatvoering herleiden, zodat duidelijk is waar een vloer, goot of kozijn moet worden geplaatst.

Werktekeningen zijn tekeningen welke voortvloeien uit de bestektekening. Het is dikwijls tekenwerk van een ‘moeilijk’ bouwkundig knooppunt of constructief overzicht, wat voor de uitvoering beter is dat het duidelijker wordt uitgewerkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld meer tekst of maatvoering, maar ook aan een afdruk op andere schaal (meestal 1;50). Ook  siermetselwerk en de maatvoering hiervan is belangrijk dat dit precies wordt uitgewerkt, omdat de verhoudingen dikwijls funest zijn voor het totaalbeeld.