INMETEN BESTAANDE BEBOUWING + DIGITALISATIE:
Voor een verbouwing/renovatie moeten we het bestaande bouwwerk op tekening zetten. Dit doen we door bestaande bouwkundige tekeningen, indien deze nog niet digitaal zijn, te digitaliseren.
Echter komt het vaak voor dat er van bestaande (oude) bouwwerken geen bouwkundige tekeningen meer zijn. Dit kan zijn omdat hier vroeger geen behoefte aan was of dat deze in de loop der tijd zoek zijn geraakt. Als dit het geval is, is het nodig om de bestaande bebouwing in te meten en te digitaliseren. Hierdoor kunnen wij een correcte tekening maken, zodat de maatvoering kloppend is. Dit is cruciaal in het vervolg van de tekenwerkzaamheden en natuurlijk ook voor de uitvoering. Door middel van juiste afmetingen en maatvoering kunnen de bouwwerkzaamheden snel worden uitgezet en uitgevoerd. Tevens zullen de op maat ingekochte materialen (zoals bijvoorbeeld vloeren) op een juiste manier worden aangeleverd. Hierdoor komt u niet voor negatieve verassingen te staan.

Het kan ook zijn dat u voor andere redenen uw woning of andere bebouwing wilt laten digitaliseren. Dit is mogelijk bij ons! Uw tekeningen worden gemaakt in het programma Auto-CAD.