ONTWERP

HBT kan voor u een bouwkundig ontwerp verzorgen. Dit kan zijn voor een tuinhuis, complete woning, uitbouw, bijgebouw, bedrijfspand etc.  Wij maken te allen tijde een ontwerp in samenspraak met u. Uw wensen staan hierbij centraal. Het definitieve ontwerp ontstaat vaak na het doorspitten van verschillende ideeën. Tijdens het eerste gesprek noteren we alle details waar het ontwerp volgens u aan zou moeten voldoen. Met deze wensen, het bestaande bestemmingsplan, de omliggende bebouwing en onze eigen ideeën, zullen we tot een eerste ontwerp komen. Dit eerste ontwerp zal, indien nodig, in samenspraak met u verder worden uitgewerkt tot het ontwerp/bouwplan van uw dromen.

Een ontwerptekening wordt uitgewerkt in Auto-CAD en bevat gemaatvoerde gevels, plattegronden, doorsneden. Ook dient er een renvooi en kadastrale situatie op de tekeningen te worden vermeld. Een renvooi is een overzicht van de te gebruiken materialen en hun kleuren. De tekeningen worden standaard op A3 formaat afgedrukt, indien dit formaat niet toereikend is wordt natuurlijk voor een groter papier gekozen!