CONSTRUCTIE BEREKENINGEN

Nadat een ontwerp is goed gekeurd door de klant, welstand en bestemmingsplan positief zijn beoordeeld, moet het geheel constructief worden uitgewerkt. Alvorens HBT bestektekeningen etc. kan gaan maken, moeten er constructie berekeningen van het bouwplan worden gemaakt. In deze berekening staat wat de minimale eisen en maatvoeringen zijn voor de constructies, om het gewicht te kunnen dragen en dit te kunnen afdragen naar de draagkrachtige grond. Daarnaast wordt er rekening gehouden met wind-, sneeuw-, permanente en veranderlijke belasting. Bij een vergunningsplichtig bouwwerk zijn deze berekeningen verplicht en dienen deze ook te worden ingediend bij de vergunningsaanvraag.

Berekeningen worden gemaakt van de:

  • Fundering
  • Begane grondvloer
  • Verdiepingsvloer
  • Kapplan
  • Benodigde lateien
  • etc.

HBT werkt samen met een zeer ervaren constructeur. Door de 1-op-1 communicatie door HBT en constructeur, kunnen wij ervoor zorgen dat de constructie berekeningen binnen een kort tijdsbestek worden verzorgd.

Wilt u gaan verbouwen en heeft u constructieve vragen? Dan kunnen wij u snel helpen met een constructieve berekening van bijvoorbeeld een balklaag of stalen balk. Wij raden u tevens aan om ook voor vergunningsvrije bouwwerken een berekening te laten maken. U wilt er achteraf toch ook niet achter komen dat er scheurvorming aan uw gemetselde wanden optreedt, wegens een te zwakke fundering?