Nieuwbouwwoning – Project ‘Den Dries’ te Ulicoten (027-2022)